Werelderfgoed in de achtertuin

Als astmatisch aangelegd jochie kon ik soms een weekje niet naar school. Dan was er één afleiding die altijd aansloeg: het lezen in van die kleine Kosmos-reisgidsjes. Dól was ik erop en de gidsjes werden dan ook in groten getale aangevoerd, ook als de familie geen concrete plannen had spoorslags af te reizen naar pakweg […]