Werkwijze

Gedegen voorbereiding en terugkoppeling met de opdrachtgever

Voordat Hijlco een opdracht aanneemt, voert hij graag een verkennend gesprek met zijn potentiële opdrachtgever. Wie moet er bijvoorbeeld geïnterviewd worden, waarover zou het gesprek moeten gaan (en waarom moet juist déze man of vrouw dat verhaal vertellen), voor welk publiek moet dat gebeuren, wat moet de toon en sfeer van het gesprek zijn? Die vragen komen onder meer aan de orde in zo’n gesprek, dat gevoerd kan worden op een locatie naar keuze.

Samenstellen programma

Daarnaast helpt Hijlco ook graag mee met het samenstellen van bijvoorbeeld een compleet programma, waarbij hij niet alleen suggesties kan doen wat betreft potentiële interviewgasten. Ook draagt hij graag ideeën aan welke artiesten en/ of theatermakers een verrijking voor het programma zouden kunnen zijn.

Voorbereiding

Na het verkennend gesprek gaat Hijlco aan de slag. Hij bereidt zich voor, voert indien gewenst een  inhoudelijk voorgesprek met de geïnterviewde en koppelt steeds terug naar de opdrachtgever.

Live-interviews

Bij een live-interview zorgt Hijlco ervoor ruim op tijd aanwezig te zijn om de sfeer te proeven en alvast wat vertrouwd te raken met de gast. Ook naderhand praat hij graag na met de gast en de opdrachtgever om te zien of bijvoorbeeld het gesprek aan de verwachting heeft voldaan. Indien gewenst kan later met de opdrachtgever nog een uitgebreidere evaluatie plaatsvinden.

Geschreven verhalen

Bij artikelen (geschreven interviews, reisverhalen) staat Hijlco uiteraard open voor feedback. In overleg kan er aan een artikel net zolang geschaafd worden tot zowel de opdrachtgever als Hijlco Span tevreden zijn over het resultaat.